Zapewniamy wysoką jakość serwisu

Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie instalcji, przeglądów okresowych, inspekcji, konserwacji, napraw głównych i bieżących.
Na życzenia zapewnamy rozszerzone usługi w formie pakietów i kontraktów serwisowych. Prowadzimy sprzedaż cześci zamiennych, przyrządów kalibracyjnych i materiałów exploatacyjnych. Przeprowadzmy modernizacje oraz remonty kapitalne maszyn z rynku wtórnego.

Zgłoszenia serwisoweTelefon: +48 58 72 82 402
FAX: +48 58 72 82 404
E-mail: serwis@assempol.com

Zakres usług

Serwis - usługi standardowe

Konserwacja i naprawy bieżące, modyfikacje, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, wsparcie telefoniczne – hotline/online, instalacje, usługi relokacyjne, kalibracji, pomiary.

szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu: obsługi, konserwacji i programowania maszyn, a także z zagadnień procesowo jakościowych. Oferujemy różne sposoby wspomagania procesu produkcyjnego i technologicznego.

Kontrakty serwisowe

Kontrakty serwisowe dają możliwość przedłużenia gwarancji czyli przejecie kosztów napraw po upływie standardowej gwarancji. Kontrakty mogą obejmować czas reakcji serwisu, logistykę części zamiennych, przejęcie odpowiedzialności za czynności serwisowe.